bsendeelrusr

Lovišta na birčanskoj regiji

U okviru lovnog turizma našim gostima u saradnji sa Lovačkim udruženjem „Birač“ iz Vlasenice nudimo bogata lovišta na Birčanskoj regiji, a takođe imamo dobru saradnju i sa drugim lovačkim udruženjima.

Regija Birač je izuzetno bogata sa divljim svinjama i srnećom divljači. Posebno veliki problem stočarima predstavlja vuk, pa su ovdje česte hajke na vuka. Na regiji Birač je 2004. ubijeno 14 vukova.

U prostoru Bijele vode i Korjena ima medvjeda koji se mogu loviti po najpristupačnijim cijenama u Evropi.

Lovačko udruženje „Birač“ je spremno za saradnju sa drugim društvima na bazi reciprociteta, odnosno gostovanja kod drugih društava i ugošćavanje tih društava u birčanskim lovištima. U ovom lovištu ima zanimljivih vrsta ptica, pa su Italijani bili gosti u nekoliko navrata. Takođe, veliki je broj zečeva, lisica, rjeđe muflona i divokoza na Komiću i tetrijeba u Sokolini.

Domaćim i stranim gostima nudimo lov na divokoze i medvjeda na Tjentištu i naš kombi prevoz.

Ako izrazite želju za saradnju sa nama i Lovačkim udruženjem „Birač“ javite se na naše adrese sa podacima koji vas interesuju (cijene ulaska u lovište, kalendar lova, prevoz, pozivnice i garancije za prenos ličnog naoružanja ..).

Nudimo po vrlo povoljnim cijenama smještaj u hotelu „M“ u Vlasenici.

 

Cjenovnik:

Cjenovnik za sve vrste lovnih usluga je usklađen sa pravilnikom od 18.05.2007. koji je donio Lovački savez Republike Srpske.

 

Područje Birčanske regije u najvećem dijelu pripada slivu rijeke Drine, a i njene pritoke se granaju vlaseničkom opštinom (Drinjača, Tišča, Zeleni i Studeni Jadar). U ovim rijekama se lovi pastrmka, lipljan, mladica, škobalj, klen, mrena. Zvorničko jezero je udaljeno oko 30 km od Vlasenice sa jezerskim vrstama riba. Na jezeru se organizuju takmičenje u sportskom ribolovu.

inVIP