bsendeelrusr

Ribolov u Republici Srpskoj

„Orion turs“ vam nudi ribolov u Republici Srpskoj i u graničnom pojasu sa Srbijom.

Ribolov bismo organizovali u atraktivnim živopisnim kanjonima i klisurama planinskih rijeka Drine, Drinjače, Bioštice, Stupčanice, Tišče, Jadra, Žepe i na jezerima Drine (Zvorničko, Bajinobaštansko i Višegradsko). Sve pomenute rijeke su u rasponu od 70 km.

Naš predstavnik bi čekao grupu na aerodromu u Beogradu i po završetku aranžmana bismo grupu vratili na aerodrom.

Cjenovnik

Aranžman po osobi sadrži:

- transfer od aerodroma u Beogradu do odredišta i povratak na aerodrom 80 € (mimimalno 8 osoba),
- smještaj u objektima uz rijeku na bazi 1 noćenja 15 €, dodatno doručak 4 €, ručak 8 €, večera 8 €,
- smještaj u hotelu na bazi noćenje-doručak 23 €, polupansion 30 € i pun pansion 38 €,
- usluge vodiča na rijekama i jezerima 30 € dnevno,
- iznajmljivanje mikrobusa 8 mjesta 0.40 € po kilometru, 20 mjesta 0,70 € po kilometru,
- dnevna dozvola 10 € po osobi,
- mogućnost kupovine svih vrsta mamaca u lokalnim ribolovnim društvima.

 

Vrste riba atraktivne za lov

a) Salmonidne vrste: mladica, potočna pastrmka, kalifornijska pastrmka, lipljen.
b) Ciprinidne vrste: šaran, štuka, som, smuđ, klen, amur, plotica, mrena, linjak, škobalj i druge.

Pri vršenju sportskog ribolova na sve vrste riba mogu se upotrebljavati najviše dva štapa sa po dvije udice, a na dijelovima ribolovnih voda koje čine granicu sa Republikama Srbijom i Hrvatskom – tri štapa sa po dvije udice.

Pri vršenju sportskog ribolova na salmonidne vrste riba(potočna, jezerska, kalifornijska, mekousna pastrmka, potočna i jezerska zlatovčica, mladica, lipljen i glavatica) mogu se upotrebljavati samo vještačke mušice i vještačke varalice bez utega.

Pri vršenju sportskog ribolova na ostale vrste riba mogu se upotrebljavati prirodni i vještački mamci, izuzev živih mamaca.

 

Na dijelovima ribolovnih voda koje čine granicu sa Republikama Srbijom i Hrvatskom važi sljedeći vodostaj:

• Smuđ: 15.03 – 30.04.
• Štuka: 20.02 – 20.03.
• Som: 15.05 – 15.06.
• Šaran: 15. 04 – 15.05.
• Kečiga: 01.04 – 31.05.

inVIP