srendeelru

Obavještenje

U našoj agenciji mogu se rezervisati novogodišnji aranžmani za sve destinacije za turističke agencije:

 

  1. BIG BLUE (Beograd)

         www.bigblue.rs

      2. FILIP TRAVEL (Beograd)

        www.filiptravel.rs

     3. SEMBERIJA TRANSPORT (Bijeljina)

       www.semberijatransport.com

    4. DRINA TRAVEL (Zvornik)

       www.drinatravel.com

Plaća se pod istim uslovima kao i u pomenutim agencijama!

Pretraga