Lov na divlje svinje

Štampa

Nudimo vam lov u „Šumskom gazdinstvu Maglić“ kod Foče. To je lovište u dijelu planine Maglić (najveća planina Bosne i Hercegovine u Republici Srpskoj 2 386 m n.v.).

Maglić pripada Nacionalnom parku „Sutjeska“. U mogućnosti smo da vam u skladu sa kalendarom lova ponudimo lov na divlju svinju.

Uz našu saradnju sa lovačkim društvom uz našu potvrdu i pozivnicu vaši lovci mogu donijeti svoju municiju i svoje oružje. Takođe smo u situaciji da omogućimo iznajmljivanje oružja i municije. Mi bismo vaše goste dočekivali na aerodromu u Beogradu, po unaprijed dogovorenom programu sa vama, goste bismo vodili u lovište i nakon završetka programa lova goste bismo vraćali na aerodrom u Beogradu.

Kalendar lova: Divlja svinja se lovi od prvog vikenda u oktobru do 31. januara.

 

Cjenovnik

Cijena za odstrijel divlje svinje: Zavisno od kvaliteta i izražava se u CIC poenima:

 

Vepar

Dnevna taksa po osobi -------------------------------- 50 €

do 79,99 poena------------------------------------------ 130 €
od 80 do 99,99: poena svaki poen ---------------- 10 €
od 100 poena ------------------------------------------- 300 €
od 100 poena do 109,99: svaki poen ------------ 20 €
od 110 poena ------------------------------------------- 400 €
od 110 poena do 114.99 poena -------------------- 30 €
od 115 poena ------------------------------------------- 600 €
od 115 poena do 119.99 poena, svaki poen--- 50 €
od 120 poena ------------------------------------------- 750 €
preko 120 svaki poen ---------------------------------- 70 €

Za ranjenu, a nepronađenu svinju lovac plaća 180 € koji se uverćava za 50% procijenjene težine mesa. Lovcu pripada trofej, meso vepra u koži bez utrobe plaća se 2.5 € za 1 kg.

 

Krmača

do 70 kg ----------------------- 100 €
od 71 do 100 kg ------------ 150 €
preko 100 kg ----------------- 200 €

Lovcu pripada primjerak bez obaveze plaćanja mesa. Za ranjenu, a nepronađenu svinju lovac plaća 200 €. koje se uvećava za 50% procijenjene težine mesa.

 

Nazimče i prase

Cijena odstrijela nazimčeta--------100 €
Cijena odstrijela praseta-------------80 €

Lovcu pripada primjerak bez obaveze plaćanja mesa.

 

Lov divlje svinje sa čeke

Ako se odstrijel vrši sa zatvorene čeke, lovac plaća promašaj 60 € za vepra, za krmaču, nazimče i prase plaća 30 €.

 

Lov divlje svinje pogonom i prigonom

Organizuje se za 3 do 10 lovaca, dnevna organizaciona taksa je 200 €.

U cijenu je uračunato:
organizacija lova, ulaz u lovište, usluga pogona. Odstrijel prvog primjerka je bez obaveze plaćanja mesa, bez obzira na pol, starost i uzrast. Svaki naredni odstrijel se plaća paušalno u sljedećim iznosima: vepar 250 €, krmača 150 €, nazimče i prase 100 €. Lovcu pripada odstrijeljeni primjerak bez obaveze plaćanja mesa. Promašaj i ranjavanje se ne naplaćuje.

Ako se u toku prigoma i pogona ne pokrenu divlje svinje, lovcima se vraća 70% uplaćenog iznosa organizacione takse za taj dan.

Trofej vepra se naplaćuje.

 

Cijena ostalih usluga po osobi:

-transfer: Beograd aerodrom-Foča i Foča-Beograd 200 €
-noćenje: 20 €
-noćenje sa doručkom: 24 €
-polupansion (noćenje, doručak, večera): 30 €
-lanč paket: 6 €
-iznajmljivanje oružja dnevno:15 € dnevno
-municija: 2 € 1 komad
-prevoz: 1 kilometar = 0,70 €