srendeelru

Atomska Banja - Specijalna bolnica za rehabilitaciju Gornja Trepča

Atomska Banja - Specijalna bolnica za rehabilitaciju Gornja Trepča

 

PANSION                                     1/1.............1/2............1/3...............1/4

STACIONAR                               35€.............25€..........22€..............20€

BUNGALOVI                               ...................25€..........23€..............22€/CIJENA SADRŽI 2 KUPANJA U KADI

APP-STUDIO-S                           46€.............35€........../III OSOBA NA POMOĆNOM LEŽAJU 26€

APP-STUDIO-W                          35€.............26€........../III OSOBA NA POMOĆNOM LEŽAJU 20€

„VUJAN“ (I-II SPRAT)             47€.............34€

„VUJAN“ LUX NEGA-CARE  63€.............50€

„VUJAN“ (III SPRAT)              45€.............32€

APARTMAN                               82€.............58€...........34€.............28€

Dnevi boravak, samo smještaj, u dvokrevetnim sobama objekta „Vujan“/od 12 h do 20 h istog dana/.............26€

POJEDINAČNA ISHRANA GOSTIJU U PRIV.SMJEŠTAJU

TRI OBROKA...........................................................................................................................8€

DORUČAK................................................................................................................................2€

RUČAK......................................................................................................................................4€

VEČERA....................................................................................................................................2,6€

CIJENA HRANE U PANSIONU...............................................................................................8€

U STACIONARU, BUNGALOVIMA, STUDIJU I „VUJNU“ OBAVEZAN PANSION

POJEDINAČNE CIJENE USLUGA

BANJSKI LIST SA LJEKARSKIM PREGLEDOM                                                                     16€

ULTRAZVUČNI PREGLED                                                                                                         17,50€

KUPANJE U BAZENU                                                                                                                 3€

KUPANJE U KADI                                                                                                                       3,3€

PODVODNA MASAŽA                                                                                                      6€ (Vujan 7€)

PASIVNO KUPANJE U HABARD KADI                                                                4,30€ (Vujan 4,70€)

VELIKA KADA STACIONAR-PASIVNO KUPANJE                                                              4€

VELIKA KADA STACIONAR-PODVODNA MASAŽA                                                          5€

BISERNA KADA                                                                                                                         4,60€

CIJENA KUPANJA U OBJEKTIMA UTP MORAVA                                                              5€

PRIJAVA/ODJAVA                                                                                                                    0,70€

BORAVIŠNA TAKSA/strani i domaći gosti/                                                                             0,60€

OSIGURANJE ZA VRIJEME BORAVKA                                                                                0,02€

OSIGURANJE ZA VRIJEME LIJEČENJA I REH.KORISNIKA                                             0,20€

OSIGURANJE ZA VRIJEME LIJEČENJA, BORAVKA I REH.KORISNIKA                       0,20€

 

Pretraga